Høringssvar for Lokalplan nr. 97 - Ballen Havn

Vi er en lang række ejendomme i Ballen, som sammen har indsendt et høringssvar i forbindelse med den offentliggjorte Lokalplan 97 - Ballen Havn.

Vores indsendte høreringssvar findes nedenfor.
Derudover kan du finde forslag til lokalplan nr. 97 samt lokalplan nr. 82

Status

07/10/2022 - Indkaldelse til foretræde hos Teknik og Miljø d. 2/11/2022

30/09/2022 - Dialog med både Ulla Holm og Marcel Meijer

31/08/2022 - Referat fra Kommunalbestyrelsesmødet 30-08-2022

30/08/2022 - Lokalplan 97 er sendt retur til Teknik- og Miljøudvalget - IGEN!!

Forløb i sagen:

Dato Begivenhed
07/10/2022 Jeg kan med stor glæde fortælle, at Teknik og Miljø har indkaldt til foretræde d. 2/11/2022 vedr. høringssvar.
Der vil ikke foregå sagsbehandling, men mødet giver mulighed for uddybning af høringssvaret og giver politikerne mulighed for at stille spørgsmål.
Jeg har svaret, at 'jeg kommer!' og ser frem til mødet.
I får naturligvis referat her ;-)
30/09/2022 Jeg kan - blot til info - fortælle, at jeg i løbet af september har været flere gange i telefonisk dialog med både Ulla Holm og Marcel Meijer,
hvor jeg har haft mulighed for at fremlægge vores bekymringer vedr. lokalplan nr. 97.
Efter Ulla Holm's flotte initiativ til en 'time out', er der kommet gang i en rigtig god og konstruktiv dialog.
31/08/2022 Der er nu kommet referat fra mødet d. 30-08-2022
Referatet bekræfter, at lP91 endnu engang er sendt retur til Teknik- og Miljøudvalget.
Du kan se referatet her: 2022-08-30_KB_referat.pdf
31/08/2022 Der er nu kommet referat fra mødet d. 30-08-2022
Referatet bekræfter, at lP91 endnu engang er sendt retur til Teknik- og Miljøudvalget.
Du kan se referatet her: 2022-08-30_KB_referat.pdf
30/08/2022 Jeg har netop overværet kommunalbestyrelsesmødet.
Og jeg tror at vores indsigelser mod delområde 2 faktisk har fået en klar effekt..
Men jeg er virkelig overrasket over, hvordan mødet forløb.
Du kan selv gense mødet ved at bruge linket nedenfor.
Per Urban brugte på positiv måde den dialog, som jeg havde haft med Marcel på facebook (her lovede han fjernelse af del 2).
Det var mit indtryk, at Marcel mente, at vi skulle være tilfredse med reduktionerne, som var lavet i delområde 2!
Det overraskede mig virkeligt, når man tænker på, at tegninger og tekster STADIG ikke passer sammen!
Matrikel 5bs og 5bx er stadig med i teksten men ikke på tegningen!
Og der er fortsat ikke nogen løsning på parkeringsproblemerne.
Man har ikke givet borgerne en chance for at gennemskue, hvad kommunen reelt vil, når der er alvorlige fejl i høringsmaterialet.
Og selv Teknik- og Miljøudvalget mener åbenbart, at dette bør rettes!
Men det er bare ikke blivet gjort, når kommunalbestyrelsen skal se på sagen!
Per Urban påpegede dette problem virkelig godt. Han sagde:
'Det er da derfor der skabes uro inde bageved ... der er ikke behov for at inddrage delområde 2 for at udvide molen.'
Mødet endte med, at Lokalplan 97 ATTER blev sendt retur til Teknik- og Miljøudvalget.

Du kan se LP97 debatten fra kommunalbestyrelsesmødet her: LP97 uddrag fra KB mødet 30/08/2022

Du kan se HELE kommunalbestyrelsesmødet her (55:37 for start af LP97 1:40:55): Se mødet 30-08-2022
25/08/2022 Der er nu indkaldt till kommunalbestyrelsesmøde d. 30/8/2022, hvor Lokalplan 97 vil blive debateret
Jeg kommer til følge mødet nøje (via kommune-tv) for at se, hvordan tingene udvikler sig.
Det er med stor undren, at jeg kan konstatere, at ændringerne vedr. delområde 2 IKKE kommet med i den lokalplan, som er blevet fremsendt til Kommunalbestyrelsen.
Det lader til, at det Teknik- og Miljøudvalget selv omtalte i deres eget møde faktisk slet ikke er blevet 'ført ud i livet'.
Jeg må indrømme, at jeg undrer mig over, at man ikke får lavet de ændringer, som man selv fremsætter. MEGA mærkeligt
Du kan se dagsordenen her (LP97 starter på side 22): 2022-08-25_kb_dagsorden_30_08_2022.pdf
18/08/2022 Så er der referat fra mødet d. 17/8/2022
Det er tydeligt, at der har været diskussion blandt medlemmenne. Per Urban og Søren Wiese har stemt for at sende lokalplanen retur,
MEN et flertal (3 mod 2) har besluttet at godkende lokalplanen endeligt!
DESVÆRRE ser det ud til at man ikke har fået håndteret de indstillinger, som stod på dagsordenen - så vi ved endnu ikke om grundene 'mod nord' bliver fjernet fra lokalplansforslaget, når det sendes videre til Kommunalbestyrelsen. ØV!!
Du kan hente referatet her: 2022-08-18_tm_referat.pdf
11/08/2022 Der er nu udsendt dagsorden for Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 17/8/2022, hvor Lokalplan 97 atter vil blive fremsat
I indkaldelsen nævnes det, at anbefaler, at man konskevensretter at slette matrikel 5bs og 5bx fra lokalplansforslaget.
Dette bekræfter min mistanke om, at sletningen af disse område burde have været med i høringsrunde 2 og, at man har bare ikke har fået rettet lokalplansforslaget ordentligt til. Pyhhh.
Alle høringssvar på høring 2 vedr. lokalplanen kan i øvrigt læses her: 2022-08-11_alle_hoeringssvar.pdf
07/06/2022 Jeg er i chok. Ole Norré påpegede en alvorlig fejl i lokalplanen.
Jeg har d.d. derfor indsendt nyt MEGET enkelt høringssvar, da jeg tror, at der er tale om en uheldig fejl.
Du kan hente høringssvaret her: LP97_rev_2_svar_v1.pdf
24/05/2022 Kommunen har nu offentliggjort materialet til 'høringsrunde 2'.
Der er sket en markant ændring af størrelsen på delområde 2!
Eftersom at denne nye plan er en markant ændring i forhold til første høring,
så har jeg besluttet ikke at lave et 'fælles høringssvar' på denne nye høring.
Så har du en mening vedr. den nye plan: Så husk at lave et høringssvar ;-) .
Du kan hente materialet her: samsoe.dk
Jeg vedlægger lige kopi af PDF her: 20220524_LP97BallenHavn_ny.pdf
16/05/2022 Samsø Kommune har udsendt brev til borgerne på Samsø, hvor man fortæller om, at Lokalplan 97 - efter specifikke rettelser - atter sendes i høring.
Det reviderede planforslag offentliggøres d. 24/5/2022 på www.samsoe.dk under 'Høringer og tilladelser'. Høringsperioden løber fra 24/5/2022 -> 08/06/2022
Når det nye planforslag foreligger, så vender jeg tilbage med mere information.
03/11/2021 06:18 TVSYD bringer en historie om en havneudvidelse, som er gået 'helt galt'.
Aabenraa Kommune har - samme måde som Samsø Kommune - henvist til, at man vil følge Kystdirektoratets godkendelse.
Men Kystdirektoratets godkendelse er i denne sag blevet omstødt!
Bemærk at sagen handle om inddragelse af vand-område, som nu skal omgøres.
Noget tyder på, at hvis Samsø Kommune laver havneudvidelse - og borgerne lægger sag an - så kan en lokalplan med udvidelse altså omstødes.
Du kan læse artiklen her: tvsyd.dk
Jeg vedlægger lige kopi, hvis linket skulle forsvinde: 20211103_Ulovlig_jollehavn_TVSYD.pdf
19/09/2021 21:15 Søren Rehné laver opslag i både Samsø NET-avis og Samsø NY net-avis på facebook.
09/09/2021 23:56 Søren Rehné modtog 'autosvar'/kvittering fra Samsø Kommune - Hovedmail om, at emailen var modtaget.
09/09/2021 23:54 Søren Rehné sendte høringssvaret til Teknik og Miljø udvalget. Grundet inkonsistens på hjemmesidne sendte REH det til både [email protected] og [email protected]

Høringssvaret:

Dokument typen Link
Høringssvar 2022-06-07 (PDF) LP97_rev_2_svar_v1.pdf
Høringssvar 2021-06-09 (PDF) LP97_svar_v5.pdf

Dokumenter i forbindelse med høringen:

Dokument typen Link
Den fremsatte Lokalplan 97 LP97BallenHavn270521.pdf
Den tidligere Lokalplan 82 LP82_v2.pdf

Liste af medunderskrivere:

Der er 37 medunderskrivere af høringssvaret

Adresse
Drachmannsvej 1
Drachmannsvej 2
Drachmannsvej 9
Drachmannsvej 12
Drachmannsvej 14
Drachmannsvej 15D
Drachmannsvej 16
Drachmannsvej 17
Drachmannsvej 24
Nylandsvej 2
Nylandsvej 5
Nylandsvej 6
Nylandsvej 14
Nylandsvej 15
Nylandsvej 16A
Nylandsvej 18A
Nylandsvej 19
Nylandsvej 20
Nylandsvej 21A
Nylandsvej 23
Nylandsvej 24
Nylandsvej 26
Nylandsvej 28
Nylandsvej 31
Nylandsvej 36
Nylandsvej 38
Nylandsvej 46
Strandvejen 60
Strandvejen 71
Strandvejen 75/1
Strandvejen 75/2
Strandvejen 68
Ørbyvej 1
Åvej 10A
Åvej 13
Åvej 15
Åvej 17