Indsigelser mod øget trafik på Nylandsvej ved udstykninger mod nord

Status

Søren Rehné erfarer, at Teknik og Miljø udvalget d 14/4/21 (før indsigelse og skriv i Samsø Posten) har besluttet, at godkende idéoplægget fra Holmegaarden.
Dog med forbehold for at inddrage lokalområdet.
Desværre er referatet endnu ikke tilgængelig.
Det er nu op til forvaltningen at udarbejde et lokalplanforslag.

Vi kan nok ikke gøre mere før at et lokalplanforslag fremlægges,
men i henhold til nedenstående email fra Bertel Meilvang, så får vi rig mulighed for at blive hørt senere.

Men der er da håb for, at planerne ændres inden fremlæggelse:.
For som Bertel Meilvang skriver:
' ... Vi tager jeres bekymringer om den foreslåede vejadgang, til det nye lokalplanområde, med i den forestående planlægning.'

Forløb i sagen:

Dato Begivenhed
26/04/2021 13:37

Bertel Meilvang - Skov og landskabsingeniør - har sendt en email til Søren Rehné, som gengives her:

23/04/2021 23:57 Samsø Posten bringer historien om indsigelserne på deres hjemmeside
23/04/2021 13:10 Michael Kristensen fra Teknik udvalget takker for modtagelse af indsigelse.
Han påpeger i email at: '... vi som politikere ikke må og kan sagsbehandle'
22/04/2021 22:53 Søren Rehné har i løbet af dagen forsøgt at forgæves forsøgt at ringe til Samsø Posten. Istedet fremsendes kopi af email til udvalget på email
22/04/2021 10:10 Marcel Meijer sender email og takker for materialet
22/04/2021 10:02 Søren Rehné ringer til Tom fra Borgerforeningen og fremsender kopi af materiale
22/04/2021 08:13 Søren Rehné ringer til Mette fra Holmegaarden og forklarer om indsigelsen.
Fremsender kopi af materiale
22/04/2021 08:07 Søren Rehné sender kopi af email til Teknik udvalget til Marcel Meijer
22/04/2021 08:07 Søren Rehné sender Email til Teknik og Miljø udvalgtet.
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Dokument til underskrift: underskrift.pdf

Du kan læse indsigelsen her: indsigelse.pdf

Liste af underskrifter:

Der er nu 65 medunderskrivere af indsigelsen

Adresse Link til underskrift
Nylandsvej 1Underskrift her
Nylandsvej 2Underskrift her
Nylandsvej 3Underskrift her
Nylandsvej 4Underskrift her
Nylandsvej 5Underskrift her
Nylandsvej 6Underskrift her
Nylandsvej 7Underskrift her
Nylandsvej 8Underskrift her
Nylandsvej 9Underskrift her
Nylandsvej 10Underskrift her
Nylandsvej 11AUnderskrift her
Nylandsvej 11BUnderskrift her
Nylandsvej 11CUnderskrift her
Nylandsvej 12Underskrift her
Nylandsvej 14Underskrift her
Nylandsvej 15Underskrift her
Nylandsvej 16Underskrift på vej
Nylandsvej 16AUnderskrift her
Nylandsvej 18Underskrift her
Nylandsvej 18AUnderskrift her
Nylandsvej 19Underskrift her
Nylandsvej 20Underskrift her
Nylandsvej 21Underskrift her
Nylandsvej 21AUnderskrift her
Nylandsvej 21BUnderskrift her
Nylandsvej 21CUnderskrift her
Nylandsvej 22Underskrift her
Nylandsvej 23Underskrift her
Nylandsvej 24Underskrift her
Nylandsvej 25Underskrift her
Nylandsvej 26Underskrift her
Nylandsvej 27Underskrift her
Nylandsvej 28Underskrift her
Nylandsvej 29Underskrift her
Nylandsvej 30Underskrift her
Nylandsvej 31Underskrift her
Nylandsvej 32Underskrift her
Nylandsvej 34Underskrift på vej
Nylandsvej 36Underskrift her
Nylandsvej 38Underskrift her
Nylandsvej 40Underskrift her
Nylandsvej 42Underskrift her
Nylandsvej 44Underskrift her
Nylandsvej 46Underskrift her
Drachmannsvej 1Underskrift her
Drachmannsvej 2Underskrift her
Drachmannsvej 4Underskrift her
Drachmannsvej 6Underskrift her
Drachmannsvej 8Underskrift her
Drachmannsvej 9Underskrift på vej
Drachmannsvej 10Underskrift her
Drachmannsvej 11Underskrift her
Drachmannsvej 12Underskrift her
Drachmannsvej 13Underskrift her
Drachmannsvej 14Underskrift her
Drachmannsvej 15Underskrift her
Drachmannsvej 15AUnderskrift på vej
Drachmannsvej 15DUnderskrift på vej
Drachmannsvej 16Underskrift her
Drachmannsvej 17Underskrift her
Drachmannsvej 18Underskrift her
Drachmannsvej 20Underskrift her
Drachmannsvej 21Underskrift på vej
Drachmannsvej 22Underskrift her
Drachmannsvej 24Underskrift her