Lokalplan nr. 93 - Indsigelser mod øget trafik på Nylandsvej ved udstykninger mod nord

Du kan hente lokalplan 93 her: Lokalplan93.pdf

Status

3/11/2022 SUCCES!!! Teknik og Miljø anbefaler at lokalplan 93 ikke godkendes!
Læs mere nedenfor.

27/10/2022 Teknik og Miljø - Lokalplan 93 på dagsorden efter høringsrunde!
Læs mere nedenfor.

Forløb i sagen:

Dato Begivenhed
03/11/2022

SUCCES!!! Teknik og Miljø anbefaler ikke godkendelse af lokalplan 93!
Teknik og Miljø har besluttet ikke at godkende lokalplanen men anbefale at lokalplanen henlægges!
Det er kun hvis kommunalbestyrelsen - mod forventning - skulle gå imod Teknik og Miljø, at man ville fortsætte med lokalplan 93 i denne omgang!
Det er ret utænkeligt! Så det er nu sikret, at der ikke udstykkes ved energiakademiet! (i denne omgang ;-) ) .
Nogen vil sikkert mene, at det er rigtig skidt, at der ikke kom nye lejeboliger pga krav om bopælspligt, men for os er det vigtigste, at der ikke kom vejføring via Nylandsvej!
Du kan læse referat fra mødet her: 2022-11-03_TM_referat_02112022.pdf

27/10/2022

Teknik og Miljø - vedtagelse af Lokalplan 93?
Efter at høringsrunden for Lokalplan 93 er afsluttet, så er lokalplanen nu 'program sat' til videre beslutning på Teknik og Miljø's møde 2. 2/11/2022.
Du kan læse dagsordenen her: 2022-10-27_TM_dagsorden_02112022.pdf

19/05/2022

Samsø Posten bringer stor artikel fra kommunalbestyrelsesmødet d. 17/5/2022
Samsø Posten har bragt en 2-sidet artikel fra komunalbestyrelsesmødetog
Og ja desværre: Samsø Posten fik ikke fat i, at der er tale om 65 ejendomme som protesterede mod vejføringsforslaget - og ikke kun Nylandsvej!
Du kan læse artiklen her: samso.dk
Jeg vedlægger lige kopi, hvis linket skulle forsvinde:
20220519_samsoposten_side1.png
20220519_samsoposten_side2.png

18/05/2022 13:00

Referat fra kommunalbestyrelsesmødet d. 17/5/2022 er udsendt vedr. høring af lokalplan nr. 93
Det eneste referatet sagde, vedr. Lokalplan nr. 93 var:
Der blev begæret afstemning om Teknisk Udvalgs indstilling. For stemte:
Marcel Meijer, Helle Hansen, Karina Knobelauch, Michael Kristensen, Ulla Holm og Kjeld Bønkel.
Imod stemte: Carsten Bruun, Anita Elgaard Højholt Olesen, Søren Wiese, Per Urban Olsen og Peter Askjær. Undlod at stemme: Ingen.
Du kan læse referatet her: samsoe.dk
Jeg vedlægger lige kopi, hvis linket skulle forsvinde: 2022-05-18_kommunalbestyrelsesreferat_20220517.pdf

17/05/2022 21:15

Søren Rehné deltog i dag i kommunalbestyrelsemødet - vedr. lokalplan 93
Jeg var i dag på øen for at deltage i aftenens kommunalbestyrelsesmøde.
Mødet tog en meget uventet drejning:

Et flertal på 6 ('rød fløj') mod 5 ('blå fløj') vedtog at sende lokalplan 93 i høring (med bopælspligt og vejføring via Allé'en)

Det specielle er, at bygherren har ønsket at få droppet lokalplanen helt!
Bygherre har fremsendt brev til alle i kommunalbestyrelsen for at bede om 'aflysning' af lokalplannen!
Der var en hæftig debat mellem 'rød fløj' og 'blå fløj' vedr. det gavnlige / skadelige ved nu at begynde at indføre bopælspligt vedr nyudstykninger
Undervejs i mødet omtalte både Søren Wiese og Per Urban Olsen at 'vejføringen er det mindste problem'.
Det fik mig naturligvis til at 'flyve op af stolen'. Efterfølengede stillede jeg derfor spørgsmål til Søren Wiese om,
hvorfor 65 ejendommes dybe bekymring ikke kunne vise, at der var STOR bekymring blandt borgerne i Ballen vedr. den af Energiakademiet foreslåede vejføring ad Nylandsvej.
Søren Wiese forklarede, at der i Teknik- og Miljø-udvalget havde været overvejende enighed om,
at en vejføring langs Nylandsvej var helt udelukket.
Vejføringsmulighederne var derfor udelukkende de 3 tilbageværende muligheder:
- Nord om Energiakademiet (som foreslået af bygherre),
- Allén som foreslået af Teknik- og Miljø, eller .
- Syd om Energiakademiet - men nord for stendiget (altså som 'nabo' til Kalkhavevejs beboere.
Det sidste ville heller ikke være en 'heldig vejføring'.
Men nu kommer der altså en høring om en lokalplan 93, som bygherre faktisk ikke ønsker ....
I er alle velkomne til at kontake mig, hvis I vil høre mere ...
Men det vigtigste er:
Høringen, som nu kommer, bliver med forslag om vejføring via Alléen - og ikke Nylandsvej!

17/05/2022 11:46

Interview i Samsø Posten - Bygherre ønsker at opgive udstykning i henhold til lokalplan 93
Det kommer nok som en overraskelse for mange, men bygherren ved Holmegaarden vil gerne trække forslag til udstykning tilbage
Krav om bopælspligt ødelægger økonomien, som skulle give grundlag for etablering af lejeboliger.
Du kan læse interviewet her: samso.dk
Jeg vedlægger lige kopi, hvis linket skulle forsvinde: 20220517_samsoeposten_bygherreopgiver_LP93.pdf

12/05/2022 11:00

Dagsorden for kommunalbestyrelsesmødet 17/5/2022 - Lokalplan 93
Lokalplan 93 vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde. Dagsorden er netop modtaget
Du kan læse dagsordenen her: samsoe.dk
Jeg vedlægger lige kopi, hvis linket skulle forsvinde: 20220517_kommunalbestyrelse_dagsorden.pdf

05/05/2022 12:00

Forsiden af Samsø Posten fortæller om Lokalplan 93
Forsiden af Samsø Posten udgivet 5/5/2022 bringer en artikel om forholdene omkring lokalplan 93.
Du kan læse artikelen her: samso.dk
Jeg vedlægger lige billed kopi, hvis linket skulle forsvinde: 20220505_samsoposten.png

05/05/2022 09:30

Så kom referatet fra udvalgsmødet d. 4/5/2022
Du kan læse referatet her: samso.dk
Jeg vedlægger lige PDF kopi, hvis linket skulle forsvinde: samsoe_referat_togm_20220504.pdf
Referatet bekræfter, at man godkender lokalplanen til offentlig høring.
Det blev besluttet (med et snævert 3-2), at man indfører bopælspligt indenfor lokalområdet.

Vedr. vejlføring: 'At vejadgang til området anbefales igennem alleen til Holmegaard og direkte over til området, så den rammer den interne vej i henhold til bilag 3 i lokalplanforslaget.'.

04/05/2022 21:47

GODT NYT fra Per Urban Olsen
Jeg har netop talt med Per. Han kunne fortælle:
Linieføringen kommer IKKE til at gå via Nylandsvej!!
Planen er - ifølge Per - at trafikken skal gå via Holmegaard Allé (vejen op til Holmegaarden.
Dette kan risikere helt at stoppe projektet - og dermed også etableringen af udlejningsejendommene.

En stor tak til alle jer, som var med på denne indsigelse. Vores bøn om 'fornuft' lader til at være blevet hørt
Jeg skal naturligvis nok checke og indlæse referatet fra mødet her, når det bliver offentliggjort
Det har været vigtig for mig i denne samhæng, at jeg kun havde jeres ok til en indsigelse mod trafikføring af Nylandsvej.
Jeg ved, at der blandt jer er nogen, som slet ikke mener, at der bør bygges.
Der findes rigtig mange holdinger til 'alt andet' end vejføringen. Her har vi alle kunne 'stå sammen'.
Hvis hørings forslaget således IKKE har trafik via Nylandsvej, så slutter min fælles aktivitet omkring Lokalplan 93 i denne sammenhæng
Jeg vil i så fald ikke forsøge at lave fælles høringssvar.
Men gør endelig brug af jeres ret til at aflevere høringssvar, hvis I har nogle holdninger, som I gerne vil have frem.
Tak til alle for at have vist usædvanlig godt sammenhold!

03/05/2022 21:00

Dialog med Per Urban Olsen
Per Urban Olsen er nu kommet i Teknik- og Miljøudvalget.
Derfor tog jeg lige en telefon snak med Per. Per var som altid yderst fornuftig at snakke med.

02/05/2022 18:01

Samsø Posten fortæller om LP93
Du kan læse opslaget her: samso.dk
Jeg vedlægger lige PDF kopi, hvis linket skulle forsvinde: 20220502_samso_LP93.pdf

28/04/2022 15:50

Teknik- og Miljøudvalget har udsendt dagsorden for mødet d. 4/5/2022, hvor Lokalplan 93 indgår!
Her er et link til dagsordenen på samsoe.dk
Jeg vedlægger lige PDF kopi, hvis linket skulle forsvinde: Dagsorden_TeknikOgMiljoe_04052022.pdf

Og desværre fremgår det fortsat at trafikføring via Nylandsvej IKKE 'er taget af bordet'!
Og det på trods af vores henvendelser til både ejer, Teknik- og Miljøudvalget samt Bertel Meilvang!
Man tager måske mere hensyn til Samsø Energiakademi, dens ansatte og bestyrelsen end 65 ejendomme i Ballen?
Derudover henvises der stadig til inddragelsen af Ballen Borgerforening, som jo desværre på ingen måde har repræsenteret Ballen's borgere i området!
Man har blot har haft fokus på sti m.m. i forbindelse med festpladsen!
Vi må krydse fingre og håbe ... og så skal jeg nok opdatere, når referat fra mødet foreligger:-)

26/04/2021 13:37

Bertel Meilvang - Skov og landskabsingeniør - har sendt en email til Søren Rehné, som gengives her:
20210416bertelv1.png

23/04/2021 23:57 Samsø Posten bringer historien om indsigelserne på deres hjemmeside
23/04/2021 13:10 Michael Kristensen fra Teknik udvalget takker for modtagelse af indsigelse.
Han påpeger i email at: '... vi som politikere ikke må og kan sagsbehandle'
22/04/2021 22:53 Søren Rehné har i løbet af dagen forsøgt at forgæves forsøgt at ringe til Samsø Posten. Istedet fremsendes kopi af email til udvalget på email
22/04/2021 10:10 Marcel Meijer sender email og takker for materialet
22/04/2021 10:02 Søren Rehné ringer til Tom fra Borgerforeningen og fremsender kopi af materiale
22/04/2021 08:13 Søren Rehné ringer til Mette fra Holmegaarden og forklarer om indsigelsen.
Fremsender kopi af materiale
22/04/2021 08:07 Søren Rehné sender kopi af email til Teknik udvalget til Marcel Meijer
22/04/2021 08:07 Søren Rehné sender Email til Teknik og Miljø udvalgtet.
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Dokument til underskrift: underskrift.pdf

Du kan læse indsigelsen her: indsigelse.pdf

Liste af underskrifter:

Der er nu 65 medunderskrivere af indsigelsen

Adresse Link til underskrift
Nylandsvej 1Underskrift her
Nylandsvej 2Underskrift her
Nylandsvej 3Underskrift her
Nylandsvej 4Underskrift her
Nylandsvej 5Underskrift her
Nylandsvej 6Underskrift her
Nylandsvej 7Underskrift her
Nylandsvej 8Underskrift her
Nylandsvej 9Underskrift her
Nylandsvej 10Underskrift her
Nylandsvej 11AUnderskrift her
Nylandsvej 11BUnderskrift her
Nylandsvej 11CUnderskrift her
Nylandsvej 12Underskrift her
Nylandsvej 14Underskrift her
Nylandsvej 15Underskrift her
Nylandsvej 16Underskrift på vej
Nylandsvej 16AUnderskrift her
Nylandsvej 18Underskrift her
Nylandsvej 18AUnderskrift her
Nylandsvej 19Underskrift her
Nylandsvej 20Underskrift her
Nylandsvej 21Underskrift her
Nylandsvej 21AUnderskrift her
Nylandsvej 21BUnderskrift her
Nylandsvej 21CUnderskrift her
Nylandsvej 22Underskrift her
Nylandsvej 23Underskrift her
Nylandsvej 24Underskrift her
Nylandsvej 25Underskrift her
Nylandsvej 26Underskrift her
Nylandsvej 27Underskrift her
Nylandsvej 28Underskrift her
Nylandsvej 29Underskrift her
Nylandsvej 30Underskrift her
Nylandsvej 31Underskrift her
Nylandsvej 32Underskrift her
Nylandsvej 34Underskrift på vej
Nylandsvej 36Underskrift her
Nylandsvej 38Underskrift her
Nylandsvej 40Underskrift her
Nylandsvej 42Underskrift her
Nylandsvej 44Underskrift her
Nylandsvej 46Underskrift her
Drachmannsvej 1Underskrift her
Drachmannsvej 2Underskrift her
Drachmannsvej 4Underskrift her
Drachmannsvej 6Underskrift her
Drachmannsvej 8Underskrift her
Drachmannsvej 9Underskrift på vej
Drachmannsvej 10Underskrift her
Drachmannsvej 11Underskrift her
Drachmannsvej 12Underskrift her
Drachmannsvej 13Underskrift her
Drachmannsvej 14Underskrift her
Drachmannsvej 15Underskrift her
Drachmannsvej 15AUnderskrift på vej
Drachmannsvej 15DUnderskrift på vej
Drachmannsvej 16Underskrift her
Drachmannsvej 17Underskrift her
Drachmannsvej 18Underskrift her
Drachmannsvej 20Underskrift her
Drachmannsvej 21Underskrift på vej
Drachmannsvej 22Underskrift her
Drachmannsvej 24Underskrift her